4 kwietnia na spotkaniu autorskim zorganizowanym przez suwalską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnicką o swoich książkach opowiedziała reporterka i pisarka Aneta Prymaka-Oniszk. Ze względu na duże zainteresowanie, spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej aquaparku, bo Biblioteka nie ma takiej sali, w której mogliby się pomieścić wszyscy zainteresowani tym spotkaniem.

A.Prymaka-Oniszk napisała  m.in. książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” oraz wydaną na początku tego roku „Kamienie musiały polecieć. Wymazywana przeszłość Podlasia”, które opowiadają o niełatwych relacjach między Polakami a przedstawicielami mniejszości narodowych, pomiędzy katolikami a prawosławnymi, z perspektywy rodzinnych przeżyć autorki, której dziadek został zabity w 1945 r.  A. Prymaka-Oniszk próbuje zrozumieć, co stało się na Podlasiu osiemdziesiąt lat temu oraz jakie znaczenie nadaje się tamtym wydarzeniom dziś. Jeździ po podlaskich wsiach, rozmawia z mieszkańcami i historykami, czyta archiwalne dokumenty, a zdobytą wiedzę konfrontuje z mitami o stosunkach polsko-białoruskich. Pokazuje, co uformowało prawosławną mniejszość w okolicach Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz, Sokółki.

To spotkanie odbyło się dzięki głosom suwalczan w Suwalskim Budżecie Obywatelskim 2024 oddanym  na projekt „Książki bez barier”  przygotowany przez suwalską Bibliotekę. W ramach tego projektu sfinansowano marcowe spotkanie z Jakubem Żulczykiem oraz udostępniono suwalczanom darmowe kody dostępu do Legimi.