Suwalski Urząd  Miejski informuje, że podczas II tury wyborów Prezydenta Miasta Suwałki (21 kwietnia br.) skorzystać będzie można z usługi bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych na terenie Miasta Suwałki. Oferta skierowana jest do:

Osób z niepełnosprawnością (stopień znaczny i umiarkowany);
Osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat.

Zgłoszenia przejazdu przyjmowane będą do dnia 20 kwietnia br. telefonicznie pod numerami:
87 566 50 20 (czynny w godz. 7.00 – 15.00);
87 565 32 86 (czynny całodobowo).