Bezpłatne szczepionki przeciwko grypie dla seniorów i dzieci

Bezpłatne szczepionki przeciwko grypie dla seniorów i dzieci

Seniorzy w wieku powyżej 65. roku życia, dzieci do ukończenia 18. roku życia oraz kobiety w ciąży mogą bezpłatnie nabyć szczepionki przeciwko grypie. Pozostałe osoby mogą skorzystać natomiast z 50% refundacji.

Od tego roku Miast Suwałki nie realizuje programu polityki zdrowotnej dotyczącego bezpłatnych szczepień przeciwko grypie seniorów powyżej 65. roku życia. Ma to związek z całkowitą refundacją kosztów zakupu szczepionki dla tej grupy społecznej przez Ministerstwo Zdrowia. Bezpłatne szczepionki przeciwko grypie są nieodpłatne również dla dzieci do 18. roku życia oraz kobietom w ciąży.

W celu skorzystania ze 100% refundacji niezbędna jest wystawiona przez lekarza recepta z kodem uprawnienia dodatkowego: „S”- w przypadku dorosłych po ukończeniu 65. roku życia, „DZ” – w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia oraz „C” – dla kobiet w ciąży.

Profilaktyka grypy to wielkie wyzwanie, gdyż choroba ta często jest lekceważona, a co roku dotyka wielu osób. W Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń grypy w każdej grupie wiekowej. Niestety osoby po 65 roku życia są bardziej narażone na zachorowania i ryzyko wystąpienia powikłań. Dzieje się tak m.in. ze względu na obniżoną odporność oraz inne występujące choroby przewlekłe np. układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego. Organizm osób starszych jest bardziej narażony na infekcje, które znacznie łatwiej się rozwijają i są trudniejsze do zwalczenia, mogą poczynić o wiele większe spustoszenie w organizmie. Tak więc grypa może zakończyć się trwałymi konsekwencjami, hospitalizacją, a nawet prowadzić do śmierci.

Jedyną skuteczną metodą ochrony przed zachorowaniem na grypę i wystąpieniem powikłań są coroczne szczepienia w okresie poprzedzającym rozpoczęcie sezonu grypowego, który przypada na okres styczeń-marzec.

Top