Urząd Miejski w Suwałkach wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku organizują w dniach 17 – 18 września br. w godzinach od 10 00 – 14 00 akcję pn. „Niebieski Parasol”. W ramach akcji radcowie prawni będą udzielać bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Suwałk w sprawach dotyczących problematyki z zakresu: prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, spraw alimentacyjnych, spraw dotyczących podziału majątku czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Porady w dniu 17 i 18.09.br. udzielane będę przy ul. Sejneńskiej 13, pokój nr 3 (parter budynku biura paszportowego) w godz. 1000 – 1400