Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

Prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

kursy suwalki