Bezpłatna sterylizacja psów i kotów w Suwałkach

Bezpłatna sterylizacja psów i kotów w Suwałkach

Miasto Suwałki wspiera w 2023 roku następujące działania w zakresie zapobiegania i ograniczania bezdomności zwierząt poprzez:

– KASTRACJE I STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW POSIADAJĄCYCH WŁAŚCICIELA
– KASTRACJE I STERYLIZACJE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ
– LECZENIE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SUWAŁK

W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk właściciele psów
i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszego miasta, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji swoich zwierząt.
Jednocześnie mieszkańcy Miasta Suwałk, którzy sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenia wolno żyjących kotów.

A. W ramach przyznanych środków finansowych z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. realizowane są następujące projekty, finansowane w 100% z zakresu:

a) sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Suwałk

CentrumVet Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda
ul. Nowomiejska 11A, 16-400 Suwałki
tel. 510-941-841

KAMVET Przychodnia Weterynaryjna Kamil Mordas
ul. Wesoła 16, 16-400 Suwałki
tel. 601-516-104

Marta Jasińska Gabinet Weterynaryjny
ul. Bukowa 11, 16-400 Suwałki
tel. 602-845-104

b) leczenia kotów wolno żyjących

Gabinet Weterynaryjny “PAZUR” Sylwia Stefanowska-Bziom
ul. R. Minkiewicza 15, 16-400 Suwałki
tel. 504-121-217

B.   Jednocześnie Miasto Suwałki w 2023 roku:

a) dofinansowuje w 50% koszt zabiegu sterylizacji i kastracji psów, których właścicielami są mieszkańcy Suwałk

CentrumVet Ewelina Jaśkiewicz-Tylenda
ul. Nowomiejska 11A, 16-400 Suwałki
tel. 510-941-841

KAMVET Przychodnia Weterynaryjna Kamil Mordas
ul. Wesoła 16, 16-400 Suwałki
tel. 601-516-104

Marta Jasińska Gabinet Weterynaryjny
ul. Bukowa 11, 16-400 Suwałki
tel. 602-845-104

b) finansuje w 100% sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących

„Agro -Wet” Gabinet Weterynaryjny s.c. Barbara Syperek, Piotr Syperek
ul. Bakałarzewska 19, 16-400 Suwałki
tel. (87) 565-20-11

UWAGA! Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich jest zaczipowanie zwierzęcia (na koszt właściciela).

· Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie Miasta Suwałk, oraz
· mieszkańcy Miasta Suwałk sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi,
którzy chcą skorzystać z leczenia kotów wolno żyjących
powinni wcześniej umówić termin wizyty w powyższych gabinetach weterynaryjnych dla zwierząt.

W przypadku sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących mieszkaniec Miasta Suwałk sprawujący opiekę nad kotami wolno żyjącymi może:
a)   we własnym zakresie dostarczyć zwierzę do wyłonionego gabinetu weterynaryjnego poprzez wcześniejsze umówienie wizyty, bądź
b)   skorzystać z usługi podmiotu wybranego przez Miasto Suwałki zajmującego się odłowem kotów wolno żyjących do sterylizacji i kastracji, co wymaga wcześniejszego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Czas trwania – do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższe zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach bądź pod numerami tel. (87) 562 82 80 oraz (87) 562 82 10.

źródło: www.um.suwalki.pl

Top