W Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej przy ul. 23 Października w Suwałkach przebywają praktykanci z Indonezji i Hong Kongu, którzy w ramach projektu Summer Camps Project i porozumienia z dyrektorem POW poprzez aktywne formy uczą i doskonalą znajomość języka angielskiego u podopiecznych oraz zapoznają ich z tradycją i kulturą swoich krajów.

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez obcokrajowców. W dniach od 13 do 17 lipca dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. 23 Października zaprasza chętnych Suwalczan – uczniów klas gimnazjalnych do uczestnictwa i kontaktu z nauczycielami-studentami języka angielskiego.