Suwałki: bezpłatna komunikacja miejska dla Ukraińców

Suwałki: bezpłatna komunikacja miejska dla Ukraińców

1 marca Prezydent Miasta Suwałk wydał zarządzenie, na podstawie którego obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 r. maja prawo do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w Suwałkach oraz na terenie gminy Suwałki. Uprawnienie to przysługuje na podstawie pieczątki w paszporcie oznaczającej datę przekroczenia granicy lub na podstawie odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego przekroczenie granicy Polski od 24 lutego 2022 r. To zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Straci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia na najbliższej sesji suwalskiej RM.

Top