Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs pn. „Bezpieczny rowerzysta”. Przedmiotowy konkurs skierowany jest dla dzieci i uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Celem ww. konkursu jest:

  1. Popularyzacja roweru jako środka transportu oraz formy rekreacji i sportu.
  2. Utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów i zasad ruchu drogowego.
  3. Uświadamianie zagrożeń istniejących na drodze, potrzeby troski o zdrowie i życie własne oraz innych uczestników ruchu drogowego.
  4. Propagowanie zasad bezpiecznych i kulturalnych zachowań na drodze.
  5. Promowanie zdrowego stylu życia.
  6. Integracja społeczności międzyszkolnej.

Prace należy składać do dnia 16 września 2015 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16–400 Suwałki (pokój nr 4).

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin.