W niedzielę, 6 września policjanci z suwalskiej drogówki przeprowadzili kolejne działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące zmiany przepisów, odnośnie obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez pieszych, poza terenem zabudowanym. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego rozdawali elementy odblaskowe na drogach powiatu suwalskiego. Z dniem 31 sierpnia 2014 r. nastąpiła nowelizacja przepisów ruchu drogowego w zakresie odblasków. Dotychczas przepis ten nakazywał używanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym dzieciom do 15 roku życia. Wprowadzona zmiana mówi nam już o wszystkich pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym. Wszystkie takie osoby mają obowiązek używania odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.