Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Od początku sierpnia działa już sygnalizacja świetlna na suwalskich ulicach M. Reja i gen. Z. Podhorskiego, a w piątek (12 października) uruchomiono nową sygnalizację na skrzyżowaniu Utraty z Pogodną i Łąkową.

Inwestycje zrealizowane w tym roku to:
• skrzyżowanie ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej, oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych.
• skrzyżowanie ul. M. Reja z ul. ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.
• przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia.

Ponadto w ramach zawartej umowy z firmą Telkop wybudowana została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Utrata- Pogodna- Łąkowa. Wartość to 882.414,47 zł, inwestycja w całości została sfinansowana ze środków pochodzących tylko z budżetu Miasta Suwałk.

Cieszę się, z tego symbolicznego otwarcia sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Utrata- Pogodna- Łąkowa. To bardzo ruchliwe skrzyżowanie, które dzięki tej sygnalizacji oraz dodatkowemu doświetleniu przejść dla pieszych będzie teraz dużo bezpieczniejsze. To trzecia inwestycja zrealizowana w tym roku mająca poprawiać bezpieczeństwo na suwalskich drogach, wiemy że w tym zakresie mamy jeszcze wiele do zrobienia i dziś już planujemy kolejne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na suwalskich ulicach. – powiedział Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

W symbolicznym uruchomieniu sygnalizacji wzięli udział: Radni, którzy wnioskowali o budowę świateł: Marek Zborowski – Weychman i Bogdan Bezdziecki, przedstawiciele wykonawcy: Firma TELKOP Tomasz Lutyński i Jacek Luszkiewicz oraz Tomasz Drejer, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. Warto dodać, że o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wnioskował również Radny Zbigniew De Mezer.

Ponadto Prezydent Suwałk przypomniał, że w kwietniu 2022 r. złożył do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach”. Wniosek o dofinansowanie jest obecnie przedmiotem oceny pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych. Jeżeli zostanie zaakceptowany to w 2023 r. zostaną zrealizowane następujące zadania:
– oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych na tle czerwonym w następujących lokalizacjach:
ul. Kościuszki przy II LO (klasa drogi G), ilość przejść: 1,
ul. Mickiewicza przy I LO (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
ul. Hamerszmita przy SP nr 9 (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Kamedulska przy Żłobku Miejskim (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Wojska Polskiego przy SP nr 4 (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
ul. Noniewicza przy ZS nr 1 (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Andersa przy Żłobku Miejskim (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Kowalskiego przy Przedszkolu nr 6 (klasa drogi L) ilość przejść: 1,
ul. Szpitalna (klasa drogi Z) i ul. Daszyńskiego przy SP nr 11 (klasa drogi L), ilość przejść: 2,
ul. Szpitalna (klasa drogi Z) i ul. Legionów przy SP nr 11 (klasa drogi L), ilość przejść: 2,
ul. Sikorskiego przy ZS nr 6 (klasa drogi G), ilość przejść: 2,
ul. Ogrodowa przy ZS Centrum Kształcenia Rolniczego (klasa drogi L), ilość przejść: 1,
ul. Przytorowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (klasa drogi Z), ilość przejść: 1,
ul. Noniewicza (klasa drogi L) i ul. Ciesielska przy Państwowej Uczelni Zawodowej  (droga klasy L), ilość przejść: 3.
– opracowanie dokumentacji technicznej i montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza naprzeciw I LO w Suwałkach.
–montaż sygnalizatorów wibracyjnych na 14 przejściach dla pieszych na drogach mających status dróg publicznych w następujących lokalizacjach:

skrzyżowanie ulic Kościuszki– Mickiewicza– Waryńskiego, ilość przejść: 4.
skrzyżowanie ulic Kościuszki– Plac Piłsudskiego, ilość przejść: 3.
skrzyżowanie ulic Noniewicza – Sejneńska, ilość przejść: 3.
skrzyżowanie ulic Utrata – Dwernickiego – Podhorskiego – Kolejowa, ilość przejść: 4.

– zakup mobilnego miasteczka rowerowego, czyli kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych, do nauki jazdy na rowerze i przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Miasteczko będzie znajdowało się na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66.

Top