10 sierpnia na plaży nad Zalewem Arkadia w Suwałkach odbyły się działania profilaktyczne p.n. „Bezpieczne Wakacje” zorganizowane przez  Komendę Miejską Policji w Suwałkach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach oraz Straż Graniczną w Rutce Tartak.

Głównym celem przedsięwzięcia było wypracowanie bezpiecznych zachowań  na obszarach wodnych  i terenach bezpośrednio przyległych, a także innych miejscach o nasilonym ruchu turystycznym.

W ramach akcji przeprowadzono działania ukierunkowane na uświadamianie zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć pokaz ratowania osoby tonącej i udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz sprzętu do ratownictwa wodnego oraz jego praktyczne wykorzystanie.

Przygotowano dla najmłodszych konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie nagradzane pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował Prezydent Miasta Suwałk. Poza tym dzieci mogły skorzystać z materiałów profilaktycznych przygotowanych przez Straż Graniczną w Rutce Tartak oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach.