Bezpieczne dializy

Bezpieczne dializy

W hotelu „Loft” odbyła się konferencja końcowa projektu „Bezpieczne dializy bez granic”. W ramach tego projektu unijnego realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach we współpracy  ze Szpitalem Okręgowym w Olicie, suwalski szpital zmodernizował Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ. Doposażył go w sprzęt medyczny (laser holmowy, aparaty do hemodializy, fotele do dializ, pompy infuzyjne, kardiomonitor, defibrylator, myjnię-dezynfektor, EKG, pulsoksymetry, USG itd.)  meble medyczne i socjalne.

– Mamy w szpitalu 21 stanowisk dializacyjnych, które pracują od wczesnych godzin rannych do północy, 6 dni w tygodniu, natomiast niedziela jest dniem tzw. technicznym. Otaczamy opieką ok. 100 pacjentów z Suwałk, powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i pobliskich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego – mówi Adam Szałanda – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

 

 

Szpital Wojewódzki w Suwałkach zorganizował również specjalistyczne szkolenia medyczne z użytkowania lasera holmowego oraz USG w diagnostyce chorób układu moczowego. Personel suwalskiego szpitala uczestniczył również w szkoleniach zorganizowanych przez partnera z Litwy. Ponadto partnerzy projektu podjęli działania skierowane do osób dializowanych, które miały na celu propagowanie mobilności takich osób, pokazanie że konieczność dializowania nie oznacza przywiązania tych osób do jednej stacji dializ i możliwość korzystania z tzw. „dializ gościnnych” zarówno w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej.

Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach: 463 866,72 EUR. Dofinansowanie EFRR 394 286,71 EUR. Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Jak podkreśla dyrektor szpitala to nie koniec remontów.

– Realizujemy duży projekt inwestycyjny. Modernizujemy i rozbudowujemy Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej. Prace trwają, mamy zabezpieczone dofinansowanie, wsparł nas Urząd Marszałkowski. Do tej pory infrastruktura tego oddziału, który jest realizowany, była powierzchnią rotacyjną, gdzie były przenoszone inne oddziały na czas ich modernizacji.

Dyrekcji szpitala  udało się pozyskać duże środki finansowe na modernizację Oddziału Chorób Zakaźnych, by dostosować go do współczesnych wymogów.

– Będą zamontowane śluzy, systemy podciśnieniowe wentylacji,  doposażymy oddział w aparaturę i sprzęt,  jak też oddziały towarzyszące, wymienimy windy. Niebawem rozpoczniemy również i to zadanie. I tutaj spotykamy się z pewnym problemem, który musimy rozwiązać, gdyż  Oddział Chorób Zakaźnych musi funkcjonować, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Planujemy  przemieści go na czas remontu do nowo wyremontowanego pododdziału na piątym piętrze. Wartość całego zadania z aparaturą i sprzętem to 9 milionów złotych. Środki w całości pochodzą z Ministerstwa Zdrowia  podsumowuje dyrektor A. Szałanda.

Top