W ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Dzień Otwartej Szkoły „Rozumieć i być rozumianym” w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1) warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla wychowawców klas w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji, umiejętności budowania relacji społecznych w warunkach presji otoczenia, sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole;
2) warsztaty dla specjalistów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dotyczące, m.in. włączania uczniów w życie społeczne, metod i technik pracy z uczniem zdolnym, jak też z uczniem z zaburzeniami zachowania w grupie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci słabosłyszących, słabowidzących, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
3) warsztaty dotyczące mediacji rówieśniczych dla specjalistów szkolnych.

W Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach powstanie punkt mediacyjny dla uczniów, w którym przeprowadzane będą mediacje rówieśnicze, gdzie pod okiem specjalistów szkolnych (przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach) rozwiązywane będą konflikty między rówieśnikami.

W szkole zostanie zorganizowany również Dzień Otwartej Szkoły „Rozumieć i być rozumianym” promujący zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem. W tym przedsięwzięciu udział wezmą uczniowie, nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, rodzice uczniów oraz lokalne organizacje, w tym organizacje harcerskie.

Ogólna wartość projektu: 5.900,00 zł