Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Litwinom z Mariampola

Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Litwinom z Mariampola
13 grudnia Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec wraz z grupą harcerzy Hufca ZHP w Suwałkach pod opieką organizatora wyprawy Krzysztofa Masłowskiego oraz przedstawicielki komendy hufca dh Karoliny Miller wyruszyli do litewskiego Mariampola, gdzie odbyło się  tradycyjnie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju litewskim skautom i harcerzom z ZHPnL. W spotkaniu uczestniczyli skauci z Wilna, Kowna, Mariampola i Wiłkowyszek oraz polscy harcerze z Wilna.

Uroczystość odbyła się Młodzieżowym Centrum Twórczości. W części oficjalnej odśpiewane zostały hymny państwowe, odbył się harcerski apel, a przedstawiciele delegacji wygłosili krótkie przemówienia związane z tradycją BŚP. Przewodniczący Rady Miejskiej wymienił się także prezentami z delegacją przedstawicieli magistratu z Mariampola –miasta partnerskiego Suwałk.

Wspólnie odśpiewano kolędę „Cicha noc” w trzech językach (polskim, litewskim i angielskim), Harcerze i skauci mieli możliwość wziąć udział we wspólnych warsztatach, podczas których wykonywali drobne prezenty.

Tradycja przekazywania Betlejemskiego Światła przez harcerzy Hufca ZHP sąsiadom sięga już ponad 30 lat. Światło, które zostało przekazane litewskim harcerzom, przybyło do nas ze Słowacji. Suwalscy harcerze specjalnie po nie wyruszyli do Zakopanego.

Mieszkańcy Suwałk wkrótce będą mieli okazję zabrać Betlejemskie Światło do swoich domów 21 grudnia, podczas ogniska zorganizowanego w Parku Konstytucji 3 Maja przez Hufiec ZHP w Suwałkach.

Top