Urząd Miejskie w Suwałkach ogłosił przetarg na budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Wojska Polskiego II w ciągu drogi krajowej nr 8 przy wyjeździe na Papierni w okolicach przejazdu kolejowego. Termin wykonania określono na 30.11.2015 r. Ta sygnalizacja ma ułatwić włączanie się do ruchu samochodom wyjeżdżającym z zakładów położonych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oferty na wykonanie tej sygnalizacji ulicznej na tym skrzyżowaniu można składać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach do 19 października. Na wybór ofert będzie miała wpływ proponowana cena oraz proponowany okres skrócenia realizacji inwestycji.