Październikowa sesji suwalskiej Rady Miejskiej rozpoczęła się od zmian w porządku obrad. Na wniosek Anny Gawlińskiej radni odstąpili od wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w miejsce Jacka Niedźwiedzkiego, który został wybrany na posła w październikowych wyborach parlamentarnych. Z kolei na wniosek prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza zdjęto z porządku obrad uchwały
o stawkach podatku od nieruchomości i środków transportu na 2024 r. Prezydent zapowiedział, że wkrótce zwróci się o zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie uchwał podatkowych. Ponadto rajcowie m.in. zmienili uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-26 oraz uchwalili Program Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030. Już po oddaniu do druku „DwuTygodnika Suwalskiego” radni zajęli się skargą na działalność dyrektora suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim. W obradach uczestniczył radny wojewódzki Paweł Wnukowski.

Będzie radioterapia w Suwałkach
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej Magdalena Borkowska poinformowała radnych, że ta placówka otrzymała pieniądze na utworzenie ośrodka satelitarnego w zakresie radioterapii w Suwałkach. W tej sprawie na poprzedniej sesji Rady Miejskiej swoje stanowisko przyjęli suwalscy radni.
– Suwalski zakład radioterapii będzie obiektem jednopoziomowym o powierzchni ok. 1 tys. metrów kwadratowych, w którym znajdzie się: poradnia radioterapii i pracownia teleradioterapii z tomografem komputerowym i dwoma akceleratorami. Ma powstać do 2027 r. – poinformował dyrektor M. Borkowska.

– Ta placówka jest niezwykle potrzebna w tej części województwa podlaskiego. Teraz dla pacjentów z Suwalszczyzny dojazd do Białegostoku jest bardzo trudny. Niektórzy wręcz rezygnują z takiej podróży – dodała zastępca dyrektora BCO dr Dorota Kazberuk.

Przewóz osób z niepełnosprawnością
Rajcowie wydłużyli godziny funkcjonowania przewozu osób z niepełnosprawności. Od 1 stycznia w dni robocze taki przewóz będzie możliwy w godzinach od 7 do 17. Teraz funkcjonuje on od godz. 7 do 15. Taka zmiana wynika z analizy zainteresowania osób z niepełnosprawnością przewozem w ramach projektu door-to-door. Największe zapotrzebowanie było w godzinach od 7 do 17. Przypominamy, że osoby z niepełnosprawnością posiadające Suwalską Kartę Mieszkańca mogą bezpłatnie korzystać z suwalskiej komunikacji miejskiej.

Bezpłatnie na pociąg
Radni zdecydowali, że posiadacze biletów na pociągi POLREGIO przyjeżdżający i wyjeżdżający z Suwałk mogą bezpłatnie podróżować suwalską komunikacją miejską na godzinę zegarową przed odjazdem pociągu lub godzinę zegarową po przyjeździe pociągu. Pozwoli to na dojazd na dworzec kolejowy autobusami linii nr 7, 11, 18, 19 i 21 lub powrót do domu po zakończonej podróży. Teraz dziennie do Suwałk przyjeżdżają cztery pociągi POLREGIO oraz cztery wyjeżdżają z naszego miasta. Uchwała będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r.

Budowa przy ul Grunwaldzkiej i Stefana Batorego

Rada Miejska ustaliła lokalizację inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Stefana Batorego. Polegać ona będzie na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi garażami naziemnymi stanowiskami postojowymi. Towarzyszyć temu będzie budowa odcinka ul. Stefana Batorego oraz sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Ta uchwała ma usprawnić inwestorowi jakim jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Budopol-Suwałki”- Hajko sp. j. realizację zabudowy mieszkaniowej.

Nowy plan

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ul. Sejneńską, granicami administracyjnymi Suwałk, rzeką Czarna Hańcza o raz granicami działek 27774 i 24780. Obszar  objęty planem ma powierzchnię 29,01 ha. Przystąpienie do sporządzenia planu zostało wywołane wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, który chce na tym obszarze zlokalizować instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW z przeznaczeniem do zasilania autobusów elektrycznych.

Rok A. Wierusza-Kowalskiego
Rok 2024 będzie w Suwałkach Rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego dla uczczenia 175 rocznicy urodzin malarza. Tak zdecydowali radni. To będzie kolejny Rok Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach. Poprzedni obchodzono w setną rocznicę śmierci malarza w 2015 r. A. Wierusz-Kowalski urodził się 11 października 1849 r. w Suwałkach, a w wieku szesnastu lat przeniósł się z rodziną do Kalisza. Nigdy więcej nie odwiedził grodu nad Czarną Hańczą. W swojej twórczości nawiązywał do wspomnień z suwalskich lat, m.in. w obrazie „Wilki napadające na sanie”. Był jednym z najwybitniejszych malarzy szkoły monachijskiej w malarstwie polskim. W suwalskim Muzeum Okręgowym jest stała wystawa poświęcona malarzowi, którą odnowiono przed dziesięciu laty. W trzech salach prezentowana jest twórczość i życie artysty. We wszystkich wydarzeniach poprzedniej edycji „Roku Alfreda Wierusza-Kowalskiego” w 2015 r. uczestniczyło łącznie ponad 7 tys. osób. Zorganizowano wówczas kilka wystaw (m.in. „Egzotyczna Europa” i drzeworyty A. Wierusza-Kowalskiego), konferencję naukową, cykl warsztatów dla dzieci oraz wydano monetę z A. Wieruszem-Kowalskim, a także odsłonięto mural poświęcony malarzowi na Osiedlu Północ.

Wnioski i oświadczenia radnych
W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosili: Kamil Lauryn, Zbigniew De-Mezer, Bogdan Bezdziecki, Jacek Juszkiewicz, Wojciech Pająk, Marek Zborowski-Weychman, Mariola Karpińska, Adam Ołowniuk, Kamil Klimek, Jacek Roszkowski, Jarosław Schabieński, Tadeusz Czerwiecki, Anna Ruszewska. Odpowiedzi na te wnioski udzielono już po oddaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” do druku.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www. um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa składane przez radnych interpelacje i zapytania oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl