Będzie budowana „ekspresówka” Białystok-Augustów-Suwałki

Będzie budowana „ekspresówka” Białystok-Augustów-Suwałki
Dobra wiadomość dla mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział budowę „ekspresówki” Białystok- Augustów- Suwałki w czasie konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, na której przyjęto Rządowy Krajowy Program Budowy Dróg do roku 2030 (z perspektywa do 2033 r.).
– W osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do realizacji drogę S8 od Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do Suwałk, a tak precyzyjnie rzecz ujmując do węzła Raczki przed Suwałkami- powiedział premier M. Morawiecki.

W uchwale Rady Ministrów przyjętej na wniosek premiera M. Morawieckiego zapisano:

„Ze względu na znaczenie w ruchu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym drogi Białystok-Augustów-Suwałki-granica państwa, Rada Ministrów uznała za zasadną budowę drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększy jakość usług transportowych, jeśli chodzi o przewóz pasażerów i towarów.

Budowa drogi ekspresowej S8 Białystok-Suwałki będzie realizować jeden z priorytetów rządu, którym jest dokończenie sieci drogowej zapewniającej połączenia w oparciu o autostrady i drogi ekspresowe między największymi ośrodkami w kraju, w szczególności połączenia transgraniczne.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia jakości usług transportowych w przewozie towarów i pasażerów. Wpłynie także pozytywnie na sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionu, zarówno w skali makro, jak i mikro. Poprawa przepustowości dotychczasowej drogi poprawi również warunki konkurencyjne, ze względu na możliwość szybszego transportu wytworzonych dóbr. Ponadto, budowa nowej drogi ekspresowej przyczyni się do stworzenia miejsc pracy, zwiększenia handlu, dostępności geograficznej i mobilności obywateli.”

W czasie konferencji premier poinformował, że to największy krajowy program budowy dróg ekspresowych i autostrad o wartości około 294 miliardy złotych, które są zagwarantowane w budżecie państwa. W konferencji uczestniczył też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyjętych na wniosek ministra infrastruktury A. Adamczyka, przewiduje się m.in. powstanie odcinków takich jak:

  • droga ekspresowa S5 na odc. Sobótka (S8) – Świdnica – Bolków (S3),
  • droga ekspresowa S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina,
  • droga ekspresowa S8 na odc. Boboszów (gr. państwa) – Kłodzko – Wrocław (Magnice),
  • droga ekspresowa S16 na odc. S61 (Ełk) – S19 (Białystok),
  • obwodnica aglomeracji warszawskiej w ciągu autostrady A50 oraz drogi ekspresowej S50,
  • droga ekspresowa S12 na odc. S74 (Kozenin) – S8 (Łódź Południe).
Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK  jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
O budowę „ekspresówki” Białystok-Augustów- Suwałki zabiegał  Podlaski Zespół Parlamentarny, którym kieruje poseł Jarosław Zieliński. W tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury  skierowano specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów. Również samorządowcy, w tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, suwalscy radni miejscy oraz samorządowcy z Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej domagali się modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku Suwałki – Białystok do standardów „ekspresówki”.
fot. KPRM
Top