Będzie bezpieczniej na przejściach

Będzie bezpieczniej na przejściach

Niebawem rozpoczną się prace na ponad 20 przejściach dla pieszych w Suwałkach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Na części zostaną zamontowane sygnalizatory wibracyjne, a na innych pojawi się specjalne grubowarstwowe czerwone tło. Inwestycja pochłonie ponad 300.000 zł.

– W ubiegłym roku złożyłem wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach”.  Dofinansowanie zostało nam przyznane. Dzięki temu możemy zrealizować prace poprawiające bezpieczeństwo pieszych – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W ramach tych środków zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Oznakowanie poziome grubowarstwowe 19 przejść dla pieszych na tle czerwonym w pobliżu jednostek oświaty oraz montaż azylu dla pieszych na ul. Mickiewicza naprzeciw I LO za kwotę 148 338 zł brutto.
  • Montaż sygnalizatorów wibracyjnych na przejściach dla pieszych za kwotę 295 000 zł brutto:
  1. T. Kościuszki – A. Mickiewicza – L. Waryńskiego
  2. T. Kościuszki – Plac Marszałka J. Piłsudskiego
  3. T. Noniewicza – Sejneńska
  4. Utrata – Gen. Z. Podhorskiego – Gen. J. Dwernickiego – Kolejowa

Na oba zadania wyłoniono już wykonawców i podpisano umowy.  Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Warto dodać, że w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024, Edycja 2023 zostanie wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. M. Skłodowskiej-Curie. Obecnie trwa procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Zakłada się realizację zadania do listopada br.

Top