Dobra wiadomość dla suwalskiego środowisku oświatowego. Miasto Suwałki otrzymało informację z Ministerstwa Finansów o gwarancji pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Subwencja oświatowa uwzględniająca wzrost płac została zwiększona o ponad 24 mln zł.

– Po uwzględnieniu powyższej kwoty w budżecie miasta, subwencja oświatowa na 2024r. wynosi ogółem 193.937.484 zł – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji, kiedy Ministerstwo Finansów zasili rachunki bankowe samorządów zwiększoną kwotą subwencji. Wiemy, że rozporządzenie w tej sprawie najprawdopodobniej ukaże się 20 lutego br. Mimo to podwyżki wypłacane będą z wyrównaniem od miesiąca stycznia 2024 r. – podsumowuje Prezydent Suwałk.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2024 r. w oświacie kształtują się na poziomie 269.466.132 zł. Zatem należy stwierdzić, że przyznana subwencja zabezpiecza koszty funkcjonowania oświaty jedynie w niespełna 72% (71,97%). W suwalskich jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 1232 nauczycieli. Zatrudnienie wg stopnia awansu zawodowego wygląda następująco:

nauczyciele początkujący: 211,
nauczyciele mianowani:169,
nauczyciele dyplomowani: 852.

Po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 r. ustawy budżetowej na 2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r. Zgodnie z tym projektem nowe stawki wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 33% dla nauczycieli początkujących oraz o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych (średnio o ponad 1188-1365 zł).

Warto dodać, że w 2023 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki, która pozwoliła na podwyższenie dodatku motywacyjnego nauczycielom z 4 do 6%. Dzięki podjętym działaniom, z uwagi na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wzrostowi ulegną również dodatki motywacyjne przyznawane nauczycielom.