Zakończył się etap naboru wniosków do II edycji „Suwalskiego Programu Bezpłatnych Badań Termowizyjnych Budynków”.  Złożono 54 wnioski. Każda osoba otrzyma pismo informujące o zakwalifikowaniu do udziału w Programie. Pracownik PEC w Suwałkach Sp. z o.o skontaktuje się telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminu badania.

Program, który powstał z inicjatywy Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk w ubiegłym roku ma na celu zwrócenie uwagi właścicielom domów jednorodzinnych na powstawanie strat ciepła w budynkach, które niepotrzebnie obciążają budżety gospodarstw domowych.

Badania prowadzone będą w okresie grudzień 2015 r.-marzec 2016 r. z uwagi na to, że muszą zostać przeprowadzone przy znacznej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku i powietrzem na zewnątrz budynku.