Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął badania geofizyczne z wykorzystaniem helikoptera, które potrwają około dwóch tygodni. Śmigłowiec można obserwować na terenie gmin: Krasnopol, Jeleniewo, Puńsk, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny. Badania są wykonywane przez niemiecką firmę Supracon AG przy współpracy z Helipoland z Bielsko-Białej.

Helikopter lata na wysokości 120 metrów, a podwieszony odbiornik znajduje się na wysokości około 60 metrów nad ziemią, średni dzienny czas lotu to 5 godzin. Pomimo tego, że całość badań lotniczych przebiega w pełni zgodnie z normami prawnymi i procesem zezwoleń Urzędu Lotnictwa Cywilnego i PIG-PIB. Organizatorzy akcji zwracają się z prośbą o wyrozumiałość w przypadku krótkotrwałego wzmożonego hałasu w momencie zbliżania się śmigłowca do zabudowań.

Badania te stanowią element realizacji projektu badawczego SEMACRET – „Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię.” Projekt jest finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa.

Z opisu projektu SEMACRET wynika, że w masywie suwalskim znajdują się złoża: tytanu, wanadu, kobaltu, niklu, skanadu i żelaza. Zdaniem autorów projektu złoże to obecnie jest nieekonomiczne ze względu na stosunkowo niski stopień złoża i miąższość pokrywy (>500 m). Jednak złoże mogłoby potencjalnie stać się ekonomiczne, gdyby popyt na wanad i tytan wzrósł, zwłaszcza ze względu na brak tych dwóch krytycznych surowców w Unii Europejskiej.

Przed rokiem odbyło się spotkanie, na którym organizatorzy badań wyjaśniali, że badania prowadzone na terenie złóż Krzemianka i Udryn będą badaniami nowych metod sprawdzania złóż znajdujących się na dużych głębokościach. Jak informowano na FB Suwalskiego Parku Krajobrazowego: „nie mają one prowadzić do wydobycia na naszym terenie”. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://semacret.eu/