ASTN Świadkiem historii

ASTN Świadkiem historii

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe otrzymało Nagrodę Honorową Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”.

18 stycznia w Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”. Zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym od lat działania IPN nagrody wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki. Nagrody otrzymali: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Barbara Sokólska, Jan Litwińczuk, Adam Mariusz Niebrzydowski, ks. Waldemar Sawicki oraz 1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, który kultywuje tradycje 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich z Suwałk z lat 1920-1939.

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo powstało w 1999 r. Od 2000 r. wydaje „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, w którym dominuje tematyka historii współczesnej i wysiłku niepodległościowego. W ramach „Biblioteki Rocznika Augustowsko-Suwalskiego” ukazało się wiele prac mówiących o historii Suwalszczyzny. Ponadto Towarzystwo było współwydawcą publikacji Katyń. Lista ofiar: Augustów-Sejny-Suwałki oraz „Suwalskiego słownika biograficznego”. Samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami zorganizowało kilkanaście konferencji naukowych, m.in.: o powstaniu styczniowym, upamiętnianiu Józefa Piłsudskiego, wydarzeniach I wojny światowej na Suwalszczyźnie. Towarzystwo było inicjatorem i organizatorem budowy pomnika na tzw. Górze Szubienicznej, upamiętniającego straconych powstańców styczniowych. Uczestniczyło w renowacji pomnika Józefa Piłsudskiego w Filipowie. Zorganizowało kilka wystaw, m. in. „Opary absurdu – pamiątki rocznic funkcjonowania peerelowskiego aparatu bezpieczeństwa”, „Komuniści przeciw wolności – twarze władzy. Z historii Suwalszczyzny w czasie PRL-u” , „Wielka Wojna. Suwalszczyzna 1914-1915”. Wielokrotnie, w różnych cyklach, organizowało lub współorganizowało otwarte wykłady z historii najnowszej poświęcone ważnym wydarzeniom i postaciom, m.in.: Zbrodni Katyńskiej, Obławie Augustowskiej, Żołnierzom Wyklętym. Od 2011 r. Towarzystwo uczestniczy w organizacji rekonstrukcji i widowisk historycznych, np.: „Żołnierze Wyklęci – rozbrojenie posterunku MO”, „Sowiety wkroczyły”, „Wielka Wojna. Suwalszczyzna 1914-1915”, „Obława Augustowska. Lipiec 1945”. Współorganizowało gry miejskie m.in.: „Konspiracja 1939-1944”, „W drodze do Niepodległości”. Od 2001 r. przy Towarzystwie funkcjonuje „Archiwum Lat Osiemdziesiątych”.

źródło IPN

Top