Apel

Rozpoczął się okres grzewczy, nie wszyscy stosują się do obowiązujących przepisów, dlatego Straż Miejska w Suwałkach zwraca się do mieszkańców o zgłaszanie, jeśli ktoś zauważy „dziwny” dym wydobywający się z komina.

Strażnicy mają prawo kontrolować prywatne nieruchomości i karać w przypadku stwierdzenia spalania odpadów. Art. 191 Ustawy o odpadach stwierdza, że „Kto (…) termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze grzywny albo aresztu”.

Nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo  z art. 225 Kodeksu Karnego „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

Kontrole w obiektach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza można przeprowadzić całodobowo, a w nieruchomościach zamieszkałych od godziny 6.00 do 22.00.

Nie bądźmy obojętni i pamiętajmy, że szkodliwe substancje z naszych kominów trafiają wprost do naszych płuc.