ANKIETA DOTYCZĄCA DEKLAROWANEGO UDZIAŁU

W „SUWALSKIM PROGRAMIE BUDOWY MIESZKAŃ DLA MŁODYCH” ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Miasto Suwałki planuje w bieżącym roku opracowanie i uruchomienie „Suwalskiego Programu Budowy Mieszkań dla Młodych”.

Program oparty jest na formule TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego):

1) spółka miejska dokonuje naboru zainteresowanych najmem mieszkania z prawem do uzyskania tytułu własności po spłaceniu jego wartości

2) przyszły najemca mieszkania wnosi wkład pieniężny w wysokości 10 % przewidywanej wartości mieszkania

3) spółka miejska zaciąga kredyt bankowy na budowę budynku mieszkalnego

4) spółka buduje budynek

5) spółka miejska zawiera z najemcami dwie umowy:

  • umowę najmu, w ramach której najemca płaci czynsz i opłaty związane z bieżącą eksploatacją lokalu,
  • przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania, w ramach której najemca wnosi stałe, równe miesięczne wpłaty na poczet ceny jego nabycia w okresie od 10 do 20 lat

6)po spłaceniu mieszkania nastąpi przeniesienie na najemcę prawa własności lokalu w formie aktu notarialnego

Lokale w pierwszej kolejności przeznaczone będą dla osób będących mieszkańcami Suwałk, nie posiadających własnego mieszkania, jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny.

Program skierowany będzie przede wszystkim do osób w wieku do 35 roku życia, które nie posiadają zdolności pozwalającej na uzyskanie kredytu bankowego celem zakupu lokalu mieszkalnegoe wsparciem rządowym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

W sytuacji potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w sprawie możliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z Działem Lokali i Dodatków Mieszkaniowych ZBM, tel. (87) 563 50 55.

 

Ankietę można złożyć w terminie do 20 sierpnia 2015 r.

  • bezpośrednio w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32 pok. nr 5
  • drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl

 

ankieta