Ankieta „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”

Ankieta „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety „Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto”, o miejscu,  w którym żyjemy, o  potrzebach i pomysłach na rozwój Miasta Suwałki. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które tworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – w skrócie MOF Suwałk. Państwa odpowiedzi pozwolą zbudować korzystniejsze warunki do życia i rozwoju Miasta i Gminy Suwałki.

Link do ankiety:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZZ6ZEIjqLw5Kt4pksUOhnYJUM0ZKVlJEWlVFV1ZWQ1daTlNKMjhXM0tJVi4u

Miasto Suwałki wspólnie z Gminą Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów, służąca realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie finansowej 2021-2027. Planując długoterminowy rozwój miasta i gminy niezwykle ważne są opinie mieszkańców. W tym celu zespół doradczy Związku Miast Polskich zamierza przeprowadzić badanie ankietowe, które posłuży do przygotowania rzetelnej diagnozy i propozycji działań strategii ponadlokalnej.  Poznanie Państwa opinii będzie pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji  o najważniejszych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb społeczności, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Wersja papierowa ankiety została zamieszczona w „Dwutygodniku Suwalskim” wydanie z dnia 13.09.2022r. oraz przy urnach w następujących miejscach:

– w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1;
– w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 13;
– w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5;
– w budynku Aquaparku w Suwałkach przy ul. Papieża Jana Pawła II 7;
– w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Klonowej 51;
– w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Romualda Minkiewicza 50;
– w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Szpitalnej 66;
– w budynku Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód przy  ul. Innowacyjnej 1;
– w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Filipowskiej 23.

Wypełnioną ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej bądź papierowej do dnia 30 września 2022 r.

Zaplanujmy wspólnie naszą przyszłość!

Top