Ponad 100 osób wystąpiło na scenie SOK w czasie XII Międzynarodowych Animacji Teatralnych, zorganizowanych przez suwalski Dom Pomocy Społecznej „Kalina” razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS „Kalina”. Zaprezentowało się 17 zespołów z: domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz z Litwy i po raz pierwszy z niemieckiego Waren – miasta współpracującego z Suwałkami.

Przeważały skecze, ale również występy wokalno-muzyczno oraz krótkie formy teatralne. Poziom prezentacji rośnie z roku na rok. Nie zmienia się zaangażowanie i pomysłowość wykonawców. Każdy z zespołów występował przy pełnej sali, żywo reagującej publiczności, co uskrzydlało artystów. Na zakończenie uczestnikom Animacji wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.