Ambasador Bośni i Hercegowiny w Suwałkach

Ambasador Bośni i Hercegowiny w Suwałkach

W poniedziałek 6 marca Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce Koviljka Špirić była gościem prezydenta Miasta Suwałk. Celem spotkania było omówienie perspektyw nawiązania z jednym z miast Bośni i Hercegowiny współpracy partnerskiej w dziedzinie turystyki i kultury oraz biznesu.

Pobyt w Suwałkach wzbogacony został o wizytę w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie doszło do zwiedzenia firmy Malow i zapoznania się z technologią wytwarzania wyrobów metalowych oraz nowoczesnym  parkiem maszynowym.

Pani Ambasador pochlebnie wyraziła się o mieście nad Czarną Hańczą. Zaprosiła też do odwiedzenia Bałkanów. Sugerowała potrzebę pogłębienia istniejącej współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Podkreśliła, że Polskę łączy z jej krajem wielokulturowość i wielowyznaniowość i przypomniała misje pokojowe i stabilizacyjne pełnione w jej kraju, przed laty ogarniętym także wojną. Nawiązała do wyjątkowo urokliwych pod względem turystycznym czy pielgrzymkowym miejsc w jej kraju. Stwierdziła także, że esencją takiej współpracy mógłby być biznes. Stąd wspomoże, jako ambasador w poszukiwaniu miasta partnerskiego dla Suwałk.

Prezydent Cz. Renkiewicz w trakcie rozmowy wyraził nadzieję, że dzięki olbrzymiemu doświadczeniu pani ambasador w pracy dyplomatycznej oraz doradczej na najwyższym szczeblu, jest szansa na nawiązanie współpracy, z korzyścią dla obu stron. Dodał, że jest potrzeba pozyskania nowych partnerów, po tym jak po wybuchu wojny na Ukrainie, Suwałki wypowiedziały umowę z miastami partnerskimi w Rosji i Białorusi. Biorąc pod uwagę zainteresowanie przedsiębiorców nowym rynkiem, nie wykluczony jest zamiar zorganizowania misji gospodarczej do tego pięknego kraju.

Pani Ambasador towarzyszył Konsul Honorowy BiH w Białymstoku Stanisław Łuniewski.

Koviljka Špirić z wykształcenia jest pedagogiem. W latach 2010 -2014 była  ambasadorem Bośni i Hercegowiny w Polsce, a po 5 latach przerwy na pracę doradcy premiera i prezydenta we własnym kraju, a od 2019 r. ponownie pełni funkcję ambasadora. Doskonale mówi po polsku.

Jako suwerenne państwo Bośnia i Hercegowina funkcjonuje od marca 1992 roku, kiedy proklamowana została niepodległość Republiki Bośni i Hercegowiny, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu Jugosławii i było zarazem jedną z przyczyn wybuchu trwającej ponad trzy i pół roku wojny domowej, zakończonej podpisaniem w Dayton układu pokojowego. Aktualnie państwo liczy ok. 3,5 mln mieszkańców i zajmuje powierzchnię ponad 51 tys. km2.

 W 2016 r. Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o członkostwo w UE. W grudniu 2022 r. przyznano jej status kraju kandydującego do UE, pod warunkiem że podejmie zalecane kroki, by wzmocnić niektóre z praw podstawowych. Polski rząd wspiera aspiracje Bośni i Hercegowiny do członkostwa w Unii Europejskiej.

Top