Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach – Szkoły Promującej Zdrowie po raz kolejny wzięli udział w 22 już akcji Wigierskiego Parku Narodowego ,,Sprzątanie Świata 2015’’.

Uczniowie ,,czwóreczki’’ z klas najmłodszych I-III sprzątali  dzielnie śmieci na obszarze parku  turystycznych szlaków wędrówek pieszych i rowerowych oraz brzegów jezior. Tegoroczne Sprzątanie Świata odbyło się pod hasłem  „Wyprawa – poprawa”.

Wigierski Park Narodowy zapewnił wspaniałej i licznej ,,ekipie sprzątającej’’ przewodników, worki, rękawiczki. Po skończonym sprzątaniu uczestników  imprezy zaproszono do zabawy przy ogniskach, gdzie zostali poczęstowani kiełbaskami. Dzieci były bardzo zadowolone, że mogły przyczynić się sprzątaniem do likwidacji dzikich wysypisk śmieci w lesie, przywracając do życia tereny zniszczone przez ludzką bezmyślność. Oprócz sprzątania nieczystości pozostawionych przy drogach lasu dzieci z zachwytem obserwowały walory przyrodnicze Wigierskiego Parku Narodowego, który jesienią jest jeszcze piękniejszy i bardziej kolorowy. Była to wspaniała lekcja edukacji ekologicznej i podejmowanie starań o zachowanie czystego środowiska przez uczniów.

Dziękujemy za tak piękną inicjatywę dla WPN i polecamy się na przyszłość!

źródło: Urszula Andruszkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP nr 4 w Suwałkach