W Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie w ramach projektu Akademia Seniora. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa podlaskiego i Narodowy Bank Polski. Głównym celem Akademii Seniora jest przekazanie informacji o możliwych zagrożeniach finansowych oraz kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Seniorów powitał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, który wspomniał o zagrożeniach dotykających seniorów oraz poparł działania profilaktyczne w tym zakresie. W trakcie spotkania specjalista z Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku przedstawiła metody działania oszustów oraz zwróciła uwagę na zachowanie właściwych postaw społecznych sprzyjających zapobieganiu tego rodzaju sytuacjom.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz do utrwalenia wiedzy na temat informacji, gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu seniorów. Każdy z uczestników otrzymał materiały informacyjne. W ramach projektu został również ogłoszony konkurs „10 zasad Bezpiecznego Seniora”.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem oraz aprobatą wszystkich uczestników.