Agresywne psy

Agresywne psy

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Niestety bywają też psy agresywne. Jedna z suwalczanek poinformowała „DwuTygodnik Suwalski” o groźnym zdarzeniu, w którym jej rodzina została pogryziona przez psa pozostającego bez uwięzi. Agresywne zwierzę poważnie uszkodziło ciało osoby dorosłej, a pozostali członkowie rodziny doznali urazów:
Na każdym kroku spotykamy właścicieli ze swobodnie hasającymi po okolicy psami. Podchodzą do przechodniów bez smyczy i kagańca, a ich właściciele, którzy nie przestrzegają zasad mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta, pozostają bezkarni. Nie przekonują mnie hasła pt. „Mój pies nie gryzie”, „On nic Pani nie zrobi”, ponieważ dotknęła nas bardzo przykra sytuacja z powodu pozornie łagodnego psa, którego zachowania nie spodziewali się i nie przewidzieli jego właściciele. Jako suwalczanka lubiąca aktywnie spędzać czas z rodziną i korzystać z atrakcji miasta, domagam się, by zwracać większą uwagę na to czy pies spacerujący w towarzystwie swojego pana ma na sobie kaganiec i czy nie jest spuszczany ze smyczy w miejscu publicznym. W przeciwnym razie w jaki sposób ja i moja rodzina możemy czuć się bezpiecznie?

Ewa SawkoO udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące psów zwróciliśmy się do suwalskiej Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej.
Specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Suwałkach kom. Eliza Sawko:
– Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 77 k.w. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk
Ponadto obowiązują też akty prawa miejscowego. W naszym mieście jest to Załącznik do uchwały Nr XX/260/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r.
Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach Grzegorz Kosiński:
– W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk zapisano § 15.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.
2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.
3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Tyle przepisy prawa. Gorzej jest z jego przestrzeganiem przez właścicieli psów. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą im mandaty do 500 zł.
A osoby poszkodowane najczęściej skazane są na serię bolesnych zastrzyków, w przypadku pogryzienia i samoobronę w czasie ataku agresywnego psa, bo zazwyczaj nie mogą liczyć na pomoc właściciela takiego agresywnego psa. Warto zatem poznać kilka podstawowych zasad zachowania w takiej sytuacji.

Sposób działania gdy zostaniemy zaatakowani przez psa
– Nie należy zbliżać się do obcego psa, nawet jeśli wydaje się przyjazny, nie należy go też głaskać. Jeżeli pies zaatakuje, dobrze jest odgrodzić się od niego np. kurtką, tornistrem, rowerem, czymś, co mamy pod ręką. Jeżeli jednak pies zdoła nas przewrócić, trzeba zwinąć się w kłębek przyjmując tzw. postawę żółwia – z twarzą do ziemi, złączonymi nogami, z pięściami na karku. Pamiętajmy, aby osłonić rękami uszy.

Jak należy się zachowywać w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia?
– nigdy nie uciekaj;
– nie należy patrzeć psu w oczy, ponieważ oznacza to wyzwanie do walki;
– pamiętaj, aby mimo emocji nie okazywać strachu, psy doskonale wyczuwają nastroje;
– nie odwracaj się plecami do psa, ponieważ w przypadku jego dużych rozmiarów może cię przewrócić; najlepiej stanąć na lekko rozstawionych nogach, ponieważ dzięki temu lepiej utrzymasz równowagę.
Wszelkie nieprawidłowości dotyczące zagrożenia ze strony psów należy zgłaszać do Straży Miejskiej (jeśli zdarzenie ma miejsce na terenie miasta) na tel. 986, bądź do policji tel. 112.
Jeśli dojdzie do poturbowania lub pogryzienia przez psa, czyli ktoś poniesie uszczerbek na zdrowiu, należy to zgłosić do Policji.

Top