Ach, co to był za ślub!

Ach, co to był za ślub!

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Suwałkach zawiera się coraz mniej małżeństw. W 2020 roku było ich najmniej od ćwierćwiecza. W suwalskim Urzędzie Stanu Cywilnego wówczas zawarto ich 259.
sluby

O ślubach, ale nie tylko „DwuTygodnik Suwalski” rozmawiał z Magdaleną Puczyłowską,kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Suwałkach.

 

– W Suwałkach śluby najczęściej są udzielane w soboty i piątki
– Suwalscy nowożeńcy, poza USC najczęściej zawierają małżeństwa w miejscowych hotelach oraz w Gawrych Rudzie, Hucie i Krzywem
– W suwalskim Urzędzie Stanu Cywilnego są przechowywane księgi małżeństw zawartych w ostatnich 80 latach, a księgi urodzeń od 1921 r.

– W jakich miesiącach i dniach tygodnia najczęściej udzielane są śluby?

– W Urzędzie Stanu Cywilnego tak naprawdę udzielamy ślubów przez cały rok. Oczywiście najwięcej uroczystości jest w miesiącach letnich. W naszym Urzędzie udzielamy ślubów w piątki i soboty. Zdarzają się w sytuacjach wyjątkowych śluby w innym dniu tygodnia, ale są to sporadyczne przypadki.

– Ślubów jest coraz mniej. Zatem, kto teraz najczęściej staje na ślubnym kobiercu?

– Mamy różne pary. Czasami są to bardzo młode osoby, czasami bardzo dojrzałe. Jeśli chodzi o miłość i wspólne życie, to chyba wiek nie ma znaczenia. Zdarzają się pary, które zawierają ze sobą ślub po raz kolejny, ale również takie, które składają u nas dokumenty do ślubu po kilka razy, ale ostatecznie nie dochodzi do zawarcia związku małżeńskiego. Podczas samych ceremonii zdarza się, że młodzi spóźniają się, zapominają dokumentów tożsamości lub obrączek. W czasie pandemii udzielaliśmy również ślubów z transmisją online.

– Od kilku lat ślubu można udzielać poza siedzibą USC. Czy często zdarza się to w Suwałkach?

– Ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego możemy udzielić, gdy osoba zawierająca małżeństwo jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. Ja osobiście nie udzielałam ślubu w szpitalu, czy areszcie. Ślubu poza USC możemy udzielić również na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo we wskazanym przez nich miejscu. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Miejscami najczęściej wybieranymi przez pary są nasze suwalskie hotele, ale również zajazdy i pensjonaty na terenie gminy Suwałki. Popularnymi miejscowościami są: Gawrych Ruda, Huta czy Krzywe. Zdarzają się Pary, które mają dużą wyobraźnię. Staramy się aby ich fantazja i „urzędnicza powściągliwość” znalazły wspólny kompromis.

– Ślubów udzielają kierownicy USC. Co do zasady kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czy w Suwałkach mieliśmy przypadek udzielenia ślubu przez włodarza miasta?

– Od kiedy jestem kierownikiem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach, czyli od 2018 r. Pan Prezydent nie udzielał ślubów cywilnych.

– Po ślubach pozostaje urzędowy ślad czyli urzędowy akt małżeństwa.

– W Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach księgi małżeństw przechowywane są 80 lat, podobnie jak księgi zgonów. Natomiast księgi urodzeń przechowujemy przez 100 lat. Po tym okresie przechowywania przekazujemy je do Archiwum Państwowego w Suwałkach. Najstarsza księga, która znajduje się w USC jest księgą urodzeń z 1921 r. Posiadamy w swoich zbiorach księgi stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, staroobrzędowego i mojżeszowego.

– Czym jeszcze zajmują się pracownicy USC?

– Z dniem 1 marca 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, które to zmieniły sposób funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. Obecnie w wybranym USC można złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia do ślubu konkordatowego czy też zaświadczenia o stanie cywilnym. Nowością jest również możliwość składania wniosków za pośrednictwem platformy e-puap (elektronicznie można np. zgłosić urodzenie dziecka, otrzymać odpis aktu). W ostatnich latach coraz więcej Polaków zawiera małżeństwo z obywatelami różnych państw, nie tylko europejskich. Zwiększyła się również liczba dzieci urodzonych za granicą. W naszym Urzędzie od ponad roku mamy elektroniczny system kolejkowy, również przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń w celu ułatwienia i usprawnienia obsługi klientów. W systemie kolejkowym klient może od razu zobaczyć, który numerek jest obecnie obsługiwany, ile osób jest przed nim w kolejce i ile czasu potrwa oczekiwanie.

– Dziękujemy za rozmowę.

Top