20 marca prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Suwałkach Łukasz Kurzyna oraz Aleksander Redlich – prezes Zarządu FAST GROUP Sp. z o.o. podpisali umowę na dostawę i montaż nowych agregatów kogeneracyjnych, które zostaną zamontowane na oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Wartość inwestycji wynosi 4 212 229,71 zł brutto. Planowany termin zakończenia to miesięcy od podpisania umowy.
Nowe agregaty zastąpią wysłużone jednostki, których efektywność z każdym rokiem spada i często ulegają awariom. Podobnie, jak w przypadku istniejących agregatów, nowe jednostki będą zasilane biogazem powstałym w procesie oczyszczania ścieków. W trakcie spalania biogazu w agregatach, produkowana będzie energia elektryczna oraz cieplna, niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Po zrealizowaniu projektu oraz uruchomieniu budowanej obecnie instalacji fotowoltaicznej większość prądu potrzebnego do funkcjonowania oczyszczalni ścieków będzie pochodziła z naszych źródeł odnawianych. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania PWiK Suwałki.

źródło: PWiK Suwałki