Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach informuje, że osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów.

W 2016 roku nabór prowadzony będzie do korpusów: sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowego oraz wychowawczego. Szkolenie realizowane będzie w ramach 8,5 miesięcznego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Ochotnicy powinni zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć dokumenty określone w uchwale senatu nr 15/VI/2015, w terminie do dnia 26 października 2015r. Adresatem wniosku jest Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata.

W procesie rekrutacyjnym stosowana jest zasada zgodności ukończonego kierunku studiów z wybranym przez kandydata korpusem osobowym (grupą osobową).

Szczegółowe zasady procesu rekrutacji, limity, tryb odbywania egzaminów wstępnych oraz korpusy osobowe i grupy osobowe, do których prowadzony jest nabór zamieszczone są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (www.wso.wroc.pl), w zakładce „Dla kandydatów \ Studium Oficerskie”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rekrutacji WKU w Suwałkach (tel. 261-347-357).

 

mjr Jarosław Kowalewski

Szef Wydziału Rekrutacji

Oficer Prasowy

WKU w Suwałkach

www.suwalki.wku.wp.mil.pl