Niebawem rozpoczną się konsultacje społeczne Strategii Promocji Miasta Suwałki. To dokument, który określa działania promocyjne Miasta aż do roku 2027 z perspektywą do 2030 roku.
Poprzedni dokument określający promocję Suwałk zakończył się w 2020 roku. Poszukując koncepcji na to jak promować Miasto z pomocą przyszli sami mieszkańcy Suwałk. Powołałem do życia zespół składający się z różnych specjalistów od reklamy, marketingu i promocji. To osoby pracujące w Suwałkach w różnych instytucjach. Dzięki ich zaangażowaniu powstał dokument określający do kogo chcemy trafić z promocją i teraz gotowy program przekazujemy właśnie Państwu do konsultacji.

Rozpoczną się one 14 lutego i potrwają do 28 lutego. Z dokumentem można już teraz zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Do kogo będzie adresowana promocja i kto będzie odbiorcą nowej Strategii? W dużej mierze nasi mieszkańcy – ci którzy tu mieszkają, ale również i ci, którzy na przykład wyprowadzili się z Suwałk jakiś czas temu. Skupimy się też na turystach i potencjalnie nowych mieszkańcach, którzy w Suwałkach mogą znaleźć swoje miejsce do życia, tu osiąść, założyć swoje rodziny.
Strategia określa jak komunikować się ze wszystkimi tymi osobami oraz to jak zbudować te relacje. Nowa Strategia Promocji ma dać miastu energię do wejścia w kolejne lata z nowymi pomysłami i ambitnymi celami do osiągnięcia już w perspektywie najbliższych kilku lat.

Zachęcam do zapoznania się z dokumentem i wzięcia udziału w konsultacjach.