W tym roku minie dwadzieścia lat, od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku mieliśmy wiele marzeń związanych ze wstąpieniem naszego kraju do Unii i wiele z nich się spełniło. Możemy swobodnie przekraczać granice, podróżować i korzystać ze wspólnego europejskiego rynku.

Przez te dwie dekady jesteśmy również świadkami zmian i przeobrażeń w Unii Europejskiej. Brexit, migracje z państw afrykańskich i bliskiego wschodu czy zmiany klimatyczne, a także wojna na Ukrainie. Mimo licznych wyzwań Unia Europejska pozostaje stabilnym, silnym i liczącym się na arenie międzynarodowej partnerem – a my jej obywatele korzystamy z tego członkostwa.

To, co odczuwamy bezpośrednio, to między innymi fundusze europejskie. Widzimy na co dzień jak zmieniły nasz kraj. To dzięki środkom unijnym wybudowano tak potrzebną naszemu miastu obwodnicę. Dziś już niektórzy nie pamiętają jak wyglądało życie w Suwałkach, kiedy tysiące tirów przejeżdżało codziennie przez nasze miasto. Dzięki Unii Europejskiej poprawił się standard życia blisko 70 000 mieszkańców Suwałk, nie tylko dzięki obwodnicy, ale prawie setce projektów, które zrealizowaliśmy jako samorząd.

Polska należy do liderów pod względem wykorzystania tych funduszy, a Suwałki są w krajowej czołówce. Nie mielibyśmy aquaparku, nowoczesnej sali koncertowo-teatralnej, obiektów sportowych i wielu wyremontowanych i wykonanych ulic, jak: M. Reja, 24 sierpnia, Wigierska, czy ulic wchodzących w tzw. trasę wschodnią. Za pieniądze z Unii powstały piękne bulwary wraz z budynkiem Galerii Stara Łaźnia, zmodernizowano przedszkola i szkoły, a także zakupiono nowoczesny tabor autobusowy. To wszystko dzięki unijnym dotacjom.

Tylko jako Miasto Suwałki zrealizowaliśmy 99 projektów na łączną kwotę prawie 921 mln zł. Dofinansowanie unijne sięgnęło blisko 563 mln zł. Dzięki naszym kolejnym planom, ta suma na pewno jeszcze wzrośnie.

Z programów europejskich korzystali też przedsiębiorcy, instytucje i organizacje pozarządowe. Dzięki dotacjom rozwijali swoje firmy, poprawiali warunki pracy, zmieniali swoje otoczenie oraz realizowali różne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, społecznym, czyli projekty typu „ludzie dla ludzi”.

W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy w Suwałkach różne przedsięwzięcia. Jednymi z nich jest wydany kalendarz na rok 2024 i album podsumowujący działalność Miasta Suwałki w oparciu o środku z Unii Europejskiej. Na 1 maja 2024 roku szykujemy piknik rodzinny, którego szczegóły przedstawimy już niebawem.

Mam nadzieję, że po dwudziestu latach nikt nie ma wątpliwości, że warto być w Unii. Ze swojej strony obiecuję, że suwalski samorząd, tak jak dotychczas, dołoży wszelkich starań, aby unijne dotacje wykorzystywać ku jak najlepszemu pożytkowi Suwalczan. A Państwu życzę, żebyście codziennie z tych efektów korzystali.