8 maja przy pomniku Żołnierzy Września 1939 r. samorządowcy, żołnierze 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze oraz młodzież szkolna i przedstawiciele miejskich instytucji obchodzili 79 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie – Narodowy Dzień Zwycięstwa. Było okolicznościowe przemówienie prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, który oddał hołd polskim żołnierzom poległym na wszystkich frontach II wojny światowej oraz w okupowanej Polsce. Odmówiono także modlitwę. Był apel poległych. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty przy pomniku.

8 maja 1945 r. to nie był Dzień Zwycięstwa na Suwalszczyźnie i zakończenie walki. Już w lipcu 1945 r. w naszym regionie doszło do największej zbrodni na ziemiach polskich po II wojnie światowej, czyli tzw. obławy augustowskiej, w której zginęło ok. 600 mieszkańców powiatów: augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego.