Na bezpłatne szkolenie pn. „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych we wtorek 27 października Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM. Szkolenie odbędzie się w godzinach 12.00 – 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Obejmuje takie zagadnienia jak:
wolontariat – historia, definicja, rodzaje
prawne aspekty wolontariatu
przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami
określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów
zarządzanie wolontariatem w organizacji
rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy
komunikacja z wolontariuszami
planowanie pracy wolontariuszy
indywidualny program wolontarystyczny
motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
karta etyczna wolontariuszy
Organizacja Przyjazna Wolontariuszom
organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym
rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – koordynator Regionalnego Centrum  Wolontariatu, Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej.

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą  do 21 października 2015 roku pod adresem: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58,

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

Tutaj można pobrać formularz zgłoszenia