70 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

70 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

W czwartek 13 października, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suwałkach obchodził  swoje 70-lecie. To jedyna tego typu szkoła w Suwałkach i powiecie suwalskim. Placówka prowadzi wieloprofilową edukację i terapię osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W uroczystości wzięło udział wielu gości w tym poseł Jarosław Zieliński oraz władze miejskie: Roman Rynkowski, zastępca Prezydenta oraz Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej.

– Jest to placówka nowoczesna, z bardzo dobrze wyposażoną bazą z salami do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, basenem do hydroterapii, salą integracji sensorycznej, dwoma salami gimnastycznymi. Ośrodek posiada też pracownie kuchenne, plastyczne, komputerowe, a także pracownię ceramiczną, techniczną oraz pracownię obsługi biura. Uczniowie odnajdują tu swoje talenty, a atmosfera która tu panuje jest zawsze ciepła i pozytywna – mówił Roman Rynkowski, w trakcie swego wystąpienia przekazując na ręce Dyrektor SOSW Agaty Jagłowskiej-Wasilewskiej czek na kwotę 10 000 zł.

W skład SOSW wchodzi: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, Przedszkole nr 9, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Internat oraz Świetlica Szkolna. W strukturze Ośrodka znajduje się również jedyna Szkoła Branżową I stopnia dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

SOWS w liczbach:

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 75 dzieci

zespół rewalidacyjno-wychowawczy – 4 zespoły dla 16 wychowanków

przedszkole – 29 dzieci (7 oddziałów)

szkoła podstawowa – 105 uczniów

szkoła przysposabiająca do pracy – 26 uczniów

branżowa szkoła I stopnia – 21 uczniów

internat – 16 wychowanków

świetlica szkolna – 42 wychowanków

Top