Po raz siódmy w bieżącym roku suwalski 14 Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka J. Piłsudskiego przyjął ślubowanie żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 28 października, wyjątkowo nie w koszarach pułku, a w Parku im Konstytucji 3 Maja, spotkali się żołnierze rekruci wraz z dowództwem pułku, rodziny wojskowych, służby mundurowe policji, straży pożarnej i celnictwa, kierownicy współpracujących z wojskiem zakładów i instytucji, Związek Piłsudczyków oraz duchowieństwo i mieszkańcy miasta. Uczestniczył poseł Jarosław Zieliński oraz samorządowcy miejscy, powiatowi i gminni. Miasto Suwałki reprezentował prezydent Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, zaś Powiat – Starosta Witold Kowalewski.

Witając uczestników uroczystości dowódca 14. Pułku płk Krzysztof Świderski, poinformował, że przysięgę składa 47 żołnierzy, spośród 60, którzy wstąpili do wojska i ukończyli podstawowe szkolenie przygotowawcze. Po złożeniu przysięgi, zainteresowani mogą związać swoją przyszłość z wojskiem, wybierając 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, albo poprzestać na szkoleniu podstawowym. Dowódca zwrócił uwagę, że niemal wszyscy składający przysięgę pochodzą z Suwalszczyzny, chociaż wśród rekrutów znalazł się mieszkaniec stolicy.

– Złożenie przysięgi pozostaje na zawsze w pamięci każdego żołnierza i jest jednym z najważniejszych w jego życiu wydarzeń. Wskazuje drogę, którą żołnierz podąża dalej, stając na straży suwerenności i bezpieczeństwa ojczyzny (…) To siódma przysięga w tym roku. Kolejnym krokiem jest przejście ze służby dobrowolnej do służby zawodowej. W naszym pułku przekroczyliśmy już liczbę 200 żołnierzy, z czego się bardzo cieszymy – powiedział płk K. Świderski.

Zabierając głos w imieniu samorządowców prezydent Miasta Cz. Renkiewicz stwierdził:

– Chcemy Wam drodzy żołnierze składający dziś przysięgę podziękować za waszą decyzję, wspieraną pewnie przez najbliższą rodzinę, która jest wyrazem troski o dobro naszej ukochanej ojczyzny, o jej wolność i niezależność. Wyrażam zadowolenie, że przybywa nam w Suwałkach nowych ludzi, a z czasem pewnie także rodzin. Suwałki zawsze wojskiem stały. Mamy satysfakcję i z ilości wojska, ale także sprzętu wojskowego, którego z dnia na dzień w naszym mieście przybywa. Czujemy się dzięki temu coraz bardziej  bezpieczni.

Słowa przysięgi składane na sztandar wypowiedzieli wybrani szeregowi elewi: Dawid Gołkowski, Marcin Jarmułowicz, Oskar Rutkowski, i Karol Różański.

Ponadto wręczono listy gratulacyjne za uzyskanie b. dobrych wyników w odbytym 27 dniowym szkoleniu przekazano: Ernestowi Chudzińskiemu, Szymonowi Osińskiemu, Patrykowi Sokołowskiemu i Konradowi Jakimowiczowi. Żołnierzom towarzyszyły przedstawiciele rodzin.

Słowa podziękowania za wprowadzenie do rzemiosła wojskowego skierował do zebranych szeregowy Konrad Jakimowicz.

Ponadto podczas uroczystości zaprezentowano umiejętności wojska w ramach akcji antyterrorystycznej, udostępniono sprzęt wojskowy, a dla osób które zastanawiają się nad wstąpieniem do wojska postawiony został Mobilny Punkt Rekrutacyjny – w którym można było poznać szczegóły. Na zakończenie było odśpiewanie pieśni Wojska Polskiego oraz miał miejsce przemarsz kolumn wojska i przejazd kołowych transporterów opancerzonych Rosomak ulicą ks. K. Hamerszmita.