Do 9 grudnia potrwają konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Oświaty w mieście Suwałki do 2030 roku. To bardzo ważny dokument, bo to on w dużej mierze przesądzi o przyszłości i potencjale Suwałk. Inwestycja w wiedzę i naukę najmłodszych, to najlepsza inwestycja. Ten dokument ma spowodować, że wykorzystamy te działania bardzo dobrze.

Nad tym dokumentem pracował kilkudziesięcioosobowy zespół ekspertów.

Odpowiada on na różne potrzeby mieszkańców naszego miasta i jest dostosowany nie tylko do wymogów gospodarki lokalnej, lecz także krajowej oraz Unii Europejskiej. Strategia określa jak zapewnić wysoką jakość usług edukacyjnych przy racjonalnym i optymalnym poziomie ich finansowania oraz organizowania.

Działania w zakresie oświaty, które podejmujemy, pokazują, że oferta edukacyjna miejskich jednostek i działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz inwestycje w infrastrukturę, świadczą o priorytetowym traktowaniu oświaty w Mieście. Ponad 50 milionów złotych, pochodzących z dochodów własnych budżetu miejskiego, od dwóch lat jest przeznaczanych na dofinasowanie oświaty. Łączny budżet zadań oświatowych w Suwałkach to rokrocznie ponad 150 mln zł.

Miasto skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, zarówno z rządowych programów, jak i Unii Europejskiej. Realizacja wielu działań zaplanowanych w tej strategii nie będzie jednak możliwa bez środków zewnętrznych, w szczególności w szkolnictwie branżowym i działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Ze Strategią Rozwoju Oświaty można zapoznać się na stronie Urzędu Miejskiego. Na uwagi czekamy do 9 grudnia 2021 r. w formie elektronicznej i pisemnej. Szczegóły można również znaleźć u pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania.