60 lat Przedszkola nr 4

60 lat Przedszkola nr 4

Z udziałem rodziców, władz samorządowych Miasta Suwałki, przedstawicieli Kuratorium Wychowania w Suwałkach oraz zaprzyjaźnionych firm, uczęszczające do przedszkola dzieci wraz z dyrekcją i nauczycielami świętowały jubileusz 60-lecia istnienia Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Podczas uroczystości zorganizowanej 15 listopada w auli Państwowej Szkoły Muzycznej przypomniano historię powstania przedszkola oraz zaprezentowano aktualną  jego działalność  w wymiarze wychowawczym, artystycznym i sportowym. Był także pokaz tańca w wykonaniu poszczególnych grup.

Dyrektor Danuta Palczewska podziękowała za współpracę samorządowi miejskiemu oraz wszystkim organizacjom, które wspierają funkcjonowanie i rozwój przedszkola.

Nie obyło się również bez życzeń i podziękowań, przekazanych przez prezydenta Suwałk  Czesława Renkiewicza oraz zastępcę Romana Rynkowskiego i naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Dorotę Sidorowicz, przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca oraz radnego Zbigniewa De-Mezera, dyrektora suwalskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku Bożenę Obuchowską i przewodniczącą suwalskiego oddziału NSZZ Solidarność Bożenę Anuszkiewicz.

 – Dziękuję dyrekcji i pracownikom Przedszkola nr 4 w Suwałkach za zaangażowanie i troskliwą opiekę, jaką są otoczone przedszkolaki w tutejszej placówce na przestrzeni 60 lat i za wychowanie prawdopodobnie ponad 2 tys. młodych Suwalczan. Życzymy dalszego wspaniałego rozwoju placówki  – mówił Czesław Renkiewicz. Na ręce dyrektor D. Palczewskiej prezydent wręczył czek na 10 000 złotych.

Środowe spotkanie w auli Państwowej Szkoły Muzycznej było kontynuacją świętowania, które zaczęło się już we wrześniu br., kiedy to w kapsule czasu zakopano przedmioty świadczące o aktualnej sytuacji w przedszkolu i mieście, m.in.: fotografie i tekst przedszkolnego hymnu oraz pendriva z fotografiami i nagraniami video.

Top