W minionym tygodniu podpisałem umowę na przebudowę układu drogowego w południowej części miasta w strefie przemysłowej. Inwestycję, która jest możliwa dzięki dotacji z piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zrealizuje firma Unibep. Za swoją pracę otrzyma ponad 42 mln zł. Dzięki inwestycji poprawi się stan już istniejących ulic, ale również powstaną zupełnie nowe odcinki dróg otwierające nowe tereny inwestycyjne.

W ramach planowanego przez Miasto projektu zostanie przebudowana wraz z sieciami cała ulica Wojska Polskiego II od ulicy Turkusowej aż do pętli autobusowej przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. Oprócz tego powstanie zupełnie nowa droga łącząca ul. Dubowo z Wojska Polskiego. To właśnie ten odcinek otworzy blisko 60 ha nowych terenów inwestycyjnych.
Zaplanowana przez Miasto inwestycja została podzielona na 2 etapy. W pierwszym zostanie wybudowana droga łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Dubowo. Na te zadania są przygotowane dokumenty oraz wykupione grunty. W formule projektuj i buduj będzie zrealizowany pozostały odcinek. Projekt powinien zostać zakonczony w drugiej połowie 2024 roku.

W ślad za tym działaniem chcemy zrealizować kolejne inwestycje drogowe wokół terenów przemysłowych. Jest już ogłoszony nabór do kolejnej edycji Polskiego Ładu. Naszym zamiarem jest wybudowanie ulic pomiędzy Brylantową, Dubowo i Wojska Polskiego II oraz w rejonie ulicy Leśnej i Hubala gdzie znajduje się teren aktualnie całkowicie niezagospodarowany. W przyszłości będzie to bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej PKP Papiernia. Moi urzędnicy przygotowują już stosowny wniosek i mam nadzieję, że ponownie uda nam się uzyskać pieniądze na inwestycje drogowe, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy dla Suwalczan.