Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wręczył dziś honorowe odznaczenia sześciu parom z Suwałk, które świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Medale z rąk Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk odebrali:

  • Alina Irena i Tadeusz Kotarscy
  • Leokadia Jadwiga i Adam Zackiewicz
  • Henryka i Ryszard Baluta
  • Danuta i Stanisław Rozmysłowscy
  • Teresa i Czesław Smolińscy
  • Sabina i Zygmunt Świaccy

– To piękny moment, kiedy mogę złożyć Państwu życzenia z tak pięknej okazji jaką jest 50-lecie pożycia małżeńskiego – mówił w trakcie uroczystości Czesław Renkiewicz – Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a także zadowolenia w życiu osobistym. Chciałbym byście Państwo czuli się w naszym mieście jak najlepiej.

Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w Suwałkach Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego  w Suwałkach.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Suwałkach ul. Mickiewicza 1,  na parterze ratusza, lub telefonicznie (centrala 87 5628000) podając imiona i nazwiska Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane przez Urząd Stanu Cywilnego W Suwałkach do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia wniosku o nadanie Jubilatom Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta RP