50 lat Gminy Suwałki

50 lat Gminy Suwałki

Jubileuszowa sesja Rady Gminy Suwałki z okazji 50-lecia gminy odbyła się we wtorek (24 stycznia) w Archiwum Państwowym w Suwałkach.

W uroczystości wzięło udział około dwustu gości, wśród których znaleźni się samorządowcy wszystkich gmin z powiatu suwalskiego oraz starostwa powiatowego i Miasta Suwałki oraz przedstawiciele lokalnej i regionalnej społeczności z wielu środowisk, w tym m.in. z:  wojska, straży pożarnej, duchowieństwa, kultury, sportu i oświaty oraz organizacji pożytku publicznego, a także przedsiębiorcy. Byli również aktualni i byli pracownicy Urzędu Gminy w Suwałkach.

 Uczestników spotkania witał przewodniczący Rady Gminy Marek Jeromin oraz wójt Gminy Zbigniew Mackiewicz. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos oraz radni wojewódzcy: Cezary Cieślukowski i Bogdan Dyjuk. Miasto Suwałki reprezentowali: prezydent Czesław Renkiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, a Powiat Suwalski – starosta Witold Kowalewski.

 Podczas uroczystości były okolicznościowe wystąpienia gospodarzy i gości, wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Suwałki”, przekazanie podziękowań za współpracę przedstawicielom instytucji wspierających działania Gminy, występ artystyczny grupy Wigranie i promocja albumu fotograficznego „Lecąc ku słońcu – opowieść o gminie Suwałki” autorstwa Wojciecha Misiukiewicza. Ponadto wygłoszono referaty: „Historia administracji na terenie gminy Suwałki do 1973 r.” przygotowany przez Tomasza Naruszewicza i „Historia administracji i samorządu na terenie gminy Suwałki po roku 1973” autorstwa Sławomira Filipowicza.

Zabierając głos i wręczając pamiątkowy grawerton i bochen chleba symbolizującego dostatek włodarze Miasta życzyli dalszego pomyślnego rozwoju samorządu gminnego i kontynuacji współpracy gminy wiejskiej z gminą miejską.

Współpraca pomiędzy naszymi samorządami układa się na dobrych partnerskich relacjach. Mam nadzieję, że uda nam się tę współpracę rozwijać, a jej efektem będą ciekawe projekty służące dobru mieszkańców obu gmin i pomyślnemu ich rozwojowi  – stwierdził Cz. Renkiewicz.

Gmina Suwałki w powiecie suwalskim, podobnie jak ponad 2,3 tys. innych w Polsce została powołana do istnienia na mocy ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Kilka tygodni później, dokładnie 1 stycznia 1973 r. przypieczętował ją dokument szczebla wojewódzkiego z Białegostoku podpisany przez Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.  Dlatego właśnie, po pół wieku doszło do oficjalnej inauguracji jubileuszu 50-lecia gminy Suwałki. Celem ówczesnej reformy było stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, intensyfikacji rolnictwa i poprawy warunków bytowych mieszkańców. Pomimo, że przez pierwsze lata gminy wykonywały zadania zlecone przez rząd, uważa się, że był to zalążek samorządności. Z dniem 1 czerwca 1975, w związku z kolejną reformą administracyjną, zarzucono 3-stopniową strukturę administracyjną i utworzono 49 województw, w tym suwalskie. Reforma ta została zmieniona kolejną, która z dniem 1 stycznia 1999 r. przywróciła powiaty i zmniejszyła liczbę województw do 16.

 

na apli:

Gmina Suwałki położona jest w północnej części województwa podlaskiego wokół miasta Suwałki. Leży w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Zajmuje obszar prawie 265 km kw. Tworzy ją 49 sołectw (52 miejscowości) i jest zamieszkiwana przez ok. 7,0 tys. mieszkańców. Gmina Suwałki graniczy z 6 gminami powiatu suwalskiego oraz Gminą Krasnopol (powiat sejneński) i Gminą Nowinka (powiat augustowski). 

 

 

Top