Apel Prezydenta o czystość w Suwałkach

Szanowni Państwo, pragnę zwrócić się do wszystkich Suwalczan ale też do przedstawicieli suwalskich służb, firm oraz prezesów spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości by powoli przystąpić do najważniejszych prac porządkowych, które są konieczne do wykonania po zimie. Wydaje się, że ta pora roku nas powoli opuszcza, a nieuchronnie zbliża się wyczekiwana przez nas wiosna. Znikający śnieg odsłania to wszystko co po zimie pozostawiliśmy na placach, skwerach i trawnikach.
Liczę, że w tym roku miasto zostanie pięknie i jak najszybciej ukwiecone. Jest to priorytetowe zadanie dla miejskich jednostek, ale także wszystkich zarządców nieruchomości, w tym spółdzielni mieszkaniowych. Proszę zarządców terenów by dokonać przeglądu ławek na chodnikach i skwerach dróg i chodników oraz zwrócić szczególną uwagę na stan placów zabaw i urządzeń znajdujących się na nich.
Straż Miejska z pewnością zajmie się egzekwowaniem czystości w mieście oraz zwróceniem uwagi na ciągle istniejący problem z „pozostałościami” po psach, a także dzikimi wysypiskami śmieci. Niestety w tej kwestii będziemy bezwzględnie karać osoby, które zanieczyszczają nasze miasto, naszą wspólną przestrzeń. Niech ostatni przypadek wykrycia dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Staniszewskiego będzie przestrogą dla nas wszystkich. Straż Miejska nałoży na każdego karę finansową za tak haniebne zanieczyszczenie środowiska. Każdy kto dopuści się takiej dewastacji może liczyć się z podobnymi konsekwencjami.
Dlatego proszę i apeluję byśmy wspólnie dbali o nasz dom, nasze Suwałki. Mieszkamy tu Wszyscy razem i wszyscy razem odpowiadamy za przestrzeń naszego miasta.