Już od 15 lutego będzie można składać wnioski o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Dzięki przyjętym przez suwalskich Radnych na mój wniosek zmianom w tym programie będzie można skorzystać z większych dotacji niż do tej pory.

Ten program działa w naszym mieście już od 3 lat. Przyniósł oczekiwane efekty. Dzięki jego realizacji już w 201 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne. Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało w ciągu 3 lat 102 mieszkańców Suwałk. 49 osób dzięki dotacjom podłączyło się do sieci PEC. W 50 zabudowaniach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 657 181 zł.

W tym roku po raz kolejny przyjęto w budżecie miasta kwotę 200 000 zł na dotacje związane z wymianą źródeł ciepła. Ponadto Rada Miejska wprowadziła zmiany do programu. Do tej pory mieszkańcy Suwałk, właściciele domów jednorodzinnych mogli otrzymać maksymalnie 3000 zł, a wspólnoty mieszkaniowe 10 000 zł. Po wprowadzonych zmianach będzie to odpowiednio od 3000 do 6000 zł oraz 15 000 zł.

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację postanowiliśmy jednak wprowadzić podział na 3 grupy związane z dochodami. Jeżeli dochód przypadający na 1 członka rodziny wyniesie do 1100 zł, to ta osoba będzie mogła otrzymać dotację w wysokości do 70% całej inwestycji ale nie więcej niż 6.000 zł. Jeżeli dochód na 1 osobę zawiera się w przedziale od 1101 do 1600 zł to otrzyma dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 4.000 zł. Ostatnia grupa to dochód powyżej 1600 zł na osobę. Wtedy wnioskodawca otrzyma do 70% całej inwestycji ale nie więcej niż 3000 zł.

Wnioski pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony i Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowane od 15 lutego do końca marca. Zachęcamy do zainteresowania się tym tematem bo warto skorzystać z tej dopłaty i dzięki temu zadbać o lepszą jakość powietrza w Suwałkach, którym wszyscy oddychamy.