Mam dziś dla Państwa bardzo dobre informacje dotyczące budowy obwodnicy Suwałk. Ci z Państwa, którzy śledzą temat wiedzą, że w listopadzie ubiegłego roku ogłoszono przetarg na jej budowę. W ubiegłym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła, że firma Budimex S.A. z ceną 299,4 mln zł, terminem realizacji 34 miesięcy i okresem gwarancji 10 lat złożyła najlepszą ofertę w przetargu i tym samym go wygrała. Zgodnie z zapewnieniami GDDKiA podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest we wrześniu bieżącego roku.

Przypomnę tylko, że obwodnica ma być wykonana w systemie Zaprojektuj, Optymalizuj i Zbuduj w technologii nawierzchni cementowej. Oznacza to, że po podpisaniu umowy od razu nie rozpoczną się prace budowlane. Będziemy musieli poczekać kilka miesięcy na zaktualizowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeżeli umowa zostanie podpisana zgodnie z zapewnieniami, we wrześniu tego roku to myślę, że już w połowie przyszłego roku mogłyby ruszyć prace budowlane.

Nasza obwodnica będzie dwujezdniową trasą o nawierzchni betonowej, która ominie Suwałki od zachodu i północy. Będzie zaczynała się na węźle „Suwałki Południe” (koniec obwodnicy Augustowa) i kończyła na węźle „Suwałki Północ”, a z istniejącą drogą krajową nr 8 będzie łączyła się jednojezdniowym łącznikiem. Długość obwodnicy to 12,83 km.

Inwestor – GDDKiA W Białymstoku – zakłada, że w najbardziej pesymistycznym wariancie budowa obwodnicy Suwałk zakończy się w II kwartale 2019 roku. Jednocześnie mam zapewnienia ze strony dyrekcji GDDKiA w Białymstoku, że jeżeli procedura przetargowa i proces inwestycyjny zostaną przeprowadzone sprawnie to termin oddania drogi do użytku może skrócić się nawet o pół roku.  Dotychczasowe działania GDDKiA w Białymstoku wskazują, że skrócenie czasu realizacji tej najważniejszej dla Suwałk inwestycji jest bardzo realne.

Mam nadzieję, że białostocki oddział GDDKiA tak jak do tej pory będzie starał się by całą procedura formalna, a następnie inwestycyjna przebiegała tak sprawnie jak do tej pory.