42 mianowanych nauczycieli

42 mianowanych nauczycieli

28 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 42 nauczycielom. Według przepisów dotychczasowych, warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:
1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
2) odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz
3) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk Roman Waldemar Rynkowski  wręczył każdemu nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, podziękował za dotychczasową pracę na rzecz uczniów, zaangażowanie i wytrwałość oraz życzył dalszych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy, osiągnieć dydaktycznych i wychowawczych, a także zrealizowania edukacyjnych celów.

źródło: UM Suwałki

Top