40-lecie SP nr 5

40-lecie SP nr 5

Rubinowe gody 11 października świętowała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Powstałą w 1981 r. szkołą, w której znalazło się blisko 900 uczniów, a pracę 42 nauczycieli, pokierował Grzegorz Wołągiewicz. „Piątka” była wówczas największą szkołą podstawową w byłym województwie suwalskim. Po 8 latach, w 1989 roku w 71 oddziałach pobierało naukę prawie 2,3 tys. uczniów, a pracę świadczyło 110 nauczycieli. Aktualnie naukę pobiera 962 uczniów, funkcjonuje 41 oddziałów i ponownie jest to największa szkoła w mieście.

W uroczystej akademii wzięli udział byli nauczyciele i absolwenci szkoły, parlamentarzyści, władze samorządowe różnych szczebli, duchowieństwo oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji.

W programie uroczystości znalazły się wystąpienia zaproszonych gości, przekazanie repliki sztandaru Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz część artystyczna „Wspomnień czar” w wykonaniu uczniów „Piątki”.

– Wyrażam wielką satysfakcję z podniesienia w naszej „Piątce” poziomu nauczania oraz standardów bezpieczeństwa. Nasi ósmoklasiści w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najlepszy wynik ze wszystkich szkół podstawowych w mieście. Poradziliśmy też sobie z nauką w czasie pandemii – powiedział dyrektor szkoły Adam Kowalski.

Z okazji 40-lecia SP 5 prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz złożył dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom i absolwentom najlepsze życzenia oraz przekazał wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej grawerton i czek pieniężny z przeznaczeniem na rozwój szkoły.

Top